Pepeling Diri dari si Cepot dalam bahasa Sunda dan Artinya

Pepeling Diri dari Si Cepot dalam Bahasa Sunda dan Artinya

7 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pada postingan ini saya akan berbagi nasihat, pepatah, atau pepeling diri dari Si Cepot dalam wayang golek dalang Asep Sunandar Sunarya (alm).

Si Cepot atau Astrajingga adalah tokoh punakawan dalam carita wayang golek. Ciri fisiknya khas dan mudah dikenali, yakni wajahnya berwarna merah dan giginya satu di depan. Dia juga selalu pakai iket (ikat kepala), pangsi, dan selandang sarung.

Anak pertama Semar Badranaya ini karakternya jenaka. Meskipun digambarkan sebagai rakyat jelata yang lucu, namun tak jarang dalang menyampaikan pepatah atau pepeling melalui lisan si Cepot. Salah satu nasihat dari si Cepot adalah sebagai berikut.

Pepeling Diri dari Si Cepot Bahasa Sunda

Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur téh sing sarua mandang ka diri sorangan. Tah éta téh merkosa karya sorangan nu kitu téh, ulah waka nyalahkeun batur.

Ihdinas siratal mustaqim. Éta téh unggal sholat diomongkeun dina Fatihah. Hartina téh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng.

Numatak lamun silaing cilaka téh ulah nyalahkeun ka Pangéran da Pangéran mah méré béja téh lalempeng. Tah anu méngkol mah sia.

Ari ku Pangéran geus disadiakeun jalan anu lempeng, ari sia mararéngkol waé. Nya puguh atuh tigebrus.

Ditulisan dina tonggong treuk, “Usahakan Selamat”. Dina tonggong treuk nyelap éta mah. Ari supirna balangah mah angger wé tikusruk. Éta utamakan selamat téh ngilu nonggéng deuih.

Artinya

Pantas tidak dihargai oleh orang lain sebab sudah tidak menghargai diri sendiri. Memandang orang lain harus sama seperti memandang diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain terlebih dahulu, itu merudapaksa karya sendiri.

Ihdinas siratal mustaqim. Itu tiap sholat dibacakan dalam Al-Fatihah. Artinya semoga Tuhan menunjukkan pada jalan yang lurus.

Makanya kalau kamu celaka jangan menyalahkan pada Tuhan karena Tuhan sudah memberi tahu jalan yang lurus. Yang belok (menyimpang) itu kamu (bukan petunjuk dari Tuhan).

Oleh Tuhan sudah disediakan jalan yang lurus, tapi kamu selalu menyimpang. Ya jelas terperosok (celaka).

Ditulis di punggung truk, “Usahakan Selamat”. Itu terselip di punggung truk. (tetapi) Kalau sopirnya lengah ya tetap saja tersungkur. (kata-kata) utamakan selamat itu ikut jatuh.

Baca juga: Pepatah Sunda Penuh Makna untuk Generasi Muda

Demikianlah, semoga bermanfaat.