Pepatah Sunda Jangan Sombong

10 Pepeling Jangan Sombong dari Peribahasa Sunda dan Artinya

12 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pepeling artinya sama dengan pepatah atau nasihat. Pepeling jangan sombong isinya bisa berupa anjuran untuk rendah hati. Bahasa Sundanya sombong adalah adigung; agul; gedé hulu (babasan). Antonim dari gedé hulu yaitu handap asor (rendah hati).

Istilah anjuran berbuat baik dalam bahasa Sunda yaitu pangjurung laku hadé. Sedangkan larangan berbuat salah istilahnya panyaram lampah salah. Nasihat dari karuhun Sunda untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan salah/ sifat jelek banyak tersirat dalam babasan dan paribasa atau peribahasa.

Pada postingan ini saya akan berbagi pepeling bahasa Sunda tidak boleh sombong yang diambil dari babasan (ungkapan) dan paribasa.

Ungkapan dan peribahasa Sunda yang mengandung pepatah jangan sombong antara lain sebagai berikut:

1. Ulah agul ku payung butut (tong agul ku turunan atawa ku barang anu teu sapira). Artinya artinya jangan menyombongkan keturunan atau membangga-banggakan barang yang nilainya tidak seberapa.

2. Ulah asa aing uyah kidul (tong ngarasa diri pangbisana atawa leuwih punjul ti batur). Artinya jangan merasa paling bisa atau lebih hebat dari orang lain.

3. Ulah adéan ku kuda beureum (tong reueus ku barang batur, boh barang kolot, barang dulur, atawa barang pihapean ti batur). Artinya jangan membangga-banggakan barang orang lain; baik barang orangtua, saudara, maupun titipan dari orang lain.

4. Teu meunang nulak cangkéng dina punduk (tong boga rasa aing jago atawa bisa, sing sawajarna baé). Artinya jangan angkuh, merasa jago atau mampu.

5. Entong nyeungseurikeun upih ragrag (tong yeungseurikeun/ ngahina batur dumeh kaayaanna geus kolot da jaga ogé bakal kasorang ku urang). Artinya menertawakan/ menghina orang yang sudah tua karena suatu hari akan kita lakoni.

6. Entong adigung adiguna (teu meunang nyombongkeun diri). Artinya tidak boleh angkuh, tinggi hati atau besar kepala.

7. Tong gedé hulu. Artinya jangan besar kepala.

8. Tong gumedé pedah keur aya dina sihung maung (ulah olo-olo pedah keur deukeut jeung nu boga jabatan). Jangan mentang-mentang sedang dekat atau jadi kaki tangan pejabat (penguasa).

9. Kudu dépé-dépé handap asor (Basa, sikep jeung paripolah sing sopan jeung basajan teu meunang boga rasa leuwih ti batur). Artinya harus rendah hati.

10. Kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak (Kudu ngarumasakeun maneh jeung kudu nyaho kana kamampuhan diri sorangan). Artinya harus tahu diri dan mengenali batas kemampuan diri sendiri.

Baca juga: 25 Pepeling Sunda keur Kahirupan

Demikianlah, semoga bermanfaat.