Contoh Percakapan Bahasa Sunda Jual Beli Rumah

Percakapan Bahasa Sunda Jual Beli Rumah

3 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampursun! Contoh paguneman, dialog, atau percakapan bahasa Sunda tentang jual beli rumah. Contoh percakapan di bawah ini menggunakan ragam bahasa Sunda lemes (halus/ sopan).

Bahasa Sundanya jual beli yaitu jual beuli (loma) dan ical galeuh (lemes). Beberapa kosakata Sunda halus tentang jual beli rumah antara lain:

Bahasa Indonesia Bahasa Sunda
Halus untuk sendiri Halus untuk orang lain
Rumah Rorompok Bumi
Beli Peser Galeuh
Membeli Meser Ngagaleuh
Jual Ical Ical
Menjual Ngical Ngical
Harga Pangaos Pangaos

Selengkapnya dapat dilihat dari contoh dialog bahasa Sunda lemes di bawah ini.

Contoh Paguneman 1 (Contoh Percakapan 1)

Pembeli: Upami abdi meser bumi di perumahan ieu bakal kenging fasilitas naon waé? (Kalau saya beli rumah di perumahan ini akan mendapat fasiltias apa saja?)

Penjual: Seueur pisan pak. Di antawisna perumahan ieu lokasina stratégis caket ka jalan ageung janten seueur kalalangkungan ku angkutan umum. Jarak ka pusat kota, rumah sakit, sareng ka sakola ogé caket. (Banyak sekali pak. Di antaranya perumahan ini lokasinya strategis dekat jalan raya jadi banyak dilalui angkutan umum. Jarak ke pusat kota, rumah sakit, dan sekolah juga dekat).

Pembeli: Dupi lingkungannana kumaha, aman pa? (Kalau lingkungannya bagaimana pak, aman?)

Penjual: Tangtos aman pa. Sakuriling perumahan dipager, panto kaluar ka lebet mung di payun wungkul. Bapa teu kedah kagungan satpam nyalira kumargi di gapura tos dijagi ku satpam. Satiap tamu anu badé lebet bakal diparios identitasna. Janten nyimpen motor di luar wengi-wengi ogé moal melang ical. (Tentu aman pak. Sekeliling perumahan ini dipagar, pintu keluar masuk hanya ada di depan. Bapak juga tidak perlu punya satpam sendiri karena di gerbang sudah dijaga oleh satpam. Setiap tamu yang mau masuk akan diperiksa identitasnya. Jadi menyimpan motor di luar malam-malam juga tidak khawatir hilang).

Pembeli: Aya tipeu sabaraha waé pa? (Ada tipe berapa saja?).

Penjual: Rupi-rupi pa. Aya tipeu 21, 36, jsb. (Macam-macam pak. Ada tipe 21, 36, dsb.).

Pembeli: Dupi pangaosna? (Harganya?).

Penjual: Tipeu 21 saratus juta, tipeu 36 dua ratus juta, jsb. (Tipe 21 seratus juta, tipe 36 dua ratus juta, dsb.).

Pembeli: Abdi kataji hoyong meser bumi di perumahan ieu. Minggon payun manawi teu aya pamengan abdi badé dongkap deui sareng pun bojo, hoyong ninggalan tipeuna. (Saya tertarik ingin membeli rumah di perumahan ini. Minggu depan kalau tidak ada halangan saya akan datang tali ke sini bersama istri, mau melihat-lihat tipenya).

Penjual: Mangga pa, diantos pisan kasumpingannana. (Baik pak, sangat ditunggu kedatangannya).

Baca juga: Nama dan Bentuk Suhunan Rumah Adat Sunda

Contoh Guneman 2 (Contoh dialog 2)

Pembeli: Wilujeng énjing ceu. Haturan damang? (Selamat pagi mba, apa kabar?).

Penjual: Wilujeng énjing kang. Pangésto, kumaha samulihna? (Selamat pagi bang. Baik, apa kabar juga?).

Pembeli: Alhamdulillah, saé. (Alhamdulillah, baik).

Penjual: Dupi kakasih téh saha téa, sareng badé aya pikersaeun naon? (Dengan siapa ya, ada perlu apa?)

Pembeli: Nepangkeun wasta mah Idoy, nguping wartos bumi euceeu bade diical, leres? (Perkenalkan nama saya Idoy, mendengar kabar rumah mba mau dijual, betul?)

Penjual: Oh, wilujeng tepang. Nepangkeun abdi Ésih. Muhun leres kang, rorompok téh badé diical. (Oh, salam kenal. Perkenalkan saya Esih. Iya betul bang, rumah saya bau dijual).

Pembeli: Bade diical sabaraha ceu? (Mau dijual berapa mba?).

Penjual: Kahoyong mah 300 juta. (Maunya 300 juta).

Pembeli: Euleuh geuningan awis, manawi téh kénging 200 ceu. (Wah mahal juga ya, saya kira dapat 200 juta mba).

Penjual: Moal diical upami kirang ti 300 mah kang. (Kalau kurang dari 300 tidak saya jual bang).

Pembeli: Ukuran bumina sabaraha méter ceu? (Ukuran rumahnya berapa meter mba?)

Penjual: Bangunan wungkul 100 méter. Upami tanahna mah 150 méter. (Bangunannya saja 100 m. Kalau tanahnya 150 m).

Pembeli: Tos aya sartupikatna? (Sudah ada sertifikatnya?).

Penjual: Atos. (Sudah).

Pembeli: Aya fasilitas naon bae di lebetna ceu? (Ada fasilitas apa saja di dalamnya mba?)

Penjual: Tengah bumi, tepas, kamar opat, dapur, kamar mandi, sareng garasi lebet dua mobileun. (Ruang tengah, ruang tamu, kamar 4, dapur, kamar mandi, dan garasi muat untuk 2 mobil).

Pembeli: Lengkep ogé nya. Tiasa kirang deui ceu? (Lengkap juga ya. Bisa kurang lagi mba?)

Penjual: Upami badé mah, wios 290 juta wé kang. Ku abdi tos dikirangan 10 juta. (Kalau mau, 290 juta aja bang. Sudah saya kurangi 10 juta).

Pembeli: Dupi mayarna tiasa dipanjer heula ceu? (Bayarnya bisa diuang mukain dulu mba?).

Penjual: Mangga, mung upami teu acan lunas mah moal waka tiasa dialihan. Teu sawios? (Boleh, tetapi kalau belum lunas tidak akan bisa dipindahin. Enggak apa-apa?).

Pembeli: Wios ceu. Énjing ku abdi badé dipanjer heula 100 juta. Sakirangna sarantos saminggon deui. (Gak apa-apa mba. Besok saya uang muakin dulu 100 juta. Sisanya minta waktu seminggu lagi).

Penjual: Mangga kang. Nyungkeun nomer hapéna atuh supados gampil ngahubungi. (Baik bang. Minta nomor ponselnya biar mudah menghubungi).

Pembeli: Mangga, enol dalapan hiji  jst.. (Baik, 081xx).

Penjual: Hatur nuhun nya kang, mudah-mudahan sing janten. (Terima kasih ya bang, mudah-mudahan jadi).

Pembeli: Sami-sami ceu, aamiin. Dikantun heula atuh, énjing abdi ka dieu deui. (Sama-sama mba, aamiin. Saya tinggal dulu, besok saya ke sini lagi).

Penjual: Mangga, wilujeng angkat. (Silakan, selamat jalan).

Baca juga: Cara Menanyakan Harga dan Kosakata Jual Beli dalam Bahasa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.