Tebak-tebakan bahasa Sunda dan jawabannya

125 Soal Tebak-tebakan Sunda dan Jawabannya

3 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Tebak-tebakan dalam bahasa Sunda disebut tatarucingan. Tebak-tebakan biasanya dilakukan untuk hiburan saat obrolan kehabisan topik. Daripada melamun atawa pabetem-betem, mending tatarucingan.

Tatarucingan asalnya dari kata ucing (kucing). Ucing dijadikan simbol sesuatu yang harus dicari atau ditebak jawaban.

Soal dan jawaban tebak-tebakan bahasa Sunda biasanya berupa pelesetan atau guyonan. Terkadang tidak masuk akal dan tak ada hubungan antara jawaban dengan soal tebak-tebakan. Bahkan jawaban yang secara umum dianggap benar, bisa jadi salah menurut orang yang ngasih pertanyaan.

Memulai permainan tebak-tebakan biasanya salah seorang mengajak yang lainnya. Misalnya, “tatarucingan yu!” (tebak-tebakan yuk!), lalu yang lain menjawab “hayu, sok ti dinya heula” (ayo, silakan dari kamu dulu).

Baca juga: Contoh Kalimat Ajakan Bahasa Sunda

Cara Permainan Tatarucingan

Cara mainnya, orang yang kegiliran pertama diberi kesempatan mengajukan pertanyaan. Penebak biasanya diberi kesempatan sampai 3 kali menjawab. Jika sudah 3 kali kesempatan jawabannya masih salah, penebak dinyatakan taluk (menyerah). Ada juga yang tidak dibatasi, penanya memberi kesempatan sampai penebak menyatakan taluk.

Jika penebak sudah taluk, penanya memberi tahu jawabannya lalu melanjutkan ke soal tatarucingan berikutnya. Penanya akan terus kebagian giliran selama soal tebakannya belum bisa dijawab dengan benar oleh penebak.

Penebak akan mendapat giliran memberi tatarucingan kalau ia sudah berhasil menjawab tatarucingan dengan benar.

Contoh soal tebak-tebakan bahasa Sunda dan jawabannya

Berikut ini tabel contoh soal tatarucingan atau tebak-tebakan dalam bahasa Sunda lengkap dengan jawabannya.

No Soal tebak-tebakan (tatarucingan) Jawaban
1 Akar di luhur, pucuk di handap. Janggot
2 Anu bongkok sarena kumaha? Peureum
3 Ari nakol bedug aya sabaraha warna? Ti luarna
4 Asup tarik kaluar laun. Leho
5 Asup tina beuteung, kaluar tina tongong? Tai sugu
6 Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan. Sireum make helm
7 Aya buluan, aya enogan, dimana lamun arek dipake sok heuras, mimitina K tungtungna L naon ngarana? Keuteupel
8 Aya manuk 10 ditembak hiji, tinggal sabaraha? Euweuh hiji-hiji acan da kaburu hiber
9 Bahasa arab na kopeah? Wadah hulu
10 Bahasa arabna jangot? Balagadona
11 Bahasa inggrisna budak cerik? A is you
12 Bajuna hejo, leumpangna nguriling bari udud. Obat nyamuk
13 Bangku naon anu bisa didahar? Bangkuang
14 Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik. Kareta api
15 Baso dibalikkeun jadi naon? Bahe
16 Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon? Minumpas kejahatan
17 Batu naon anu teu aya di cai? Batu garing
18 Bisa naek teu bisa turun. Haji
19 Bisa turun teu bisa naek. Hujan
20 Boga hui 3 di kali 2 jadi sabaraha? Sesana 1 da ges dikali 2
21 Boga sisit lain oray, boga makuta lain raja. Ganas
22 Buah naon anu dipikaresep ku lalaki? Buahenol
23 Buah naon anu sok diwedak? Kesemek
24 Buah naon anu tara diala? Buah murag
25 Budak dugul loba kutu. Onde-onde
26 Bumbu dapur anu sahuruf naon? U yah
27 Cing pangmacakeun: Pa Ha 2 3 4 din. Pa Haji Samsudin
28 Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar,sakali nyebut! Rujak
29 Di asupkeun kalah kaluar? Kancing
30 Di luar hujan angina, di WC hujan naon? Hujan-heujeun
31 Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet. Cau
32 Di paraban kalah beugang? Batu asahan
33 Di tengah pasar aya naon? Aya huruf S
34 Diajak Dahar Kalah naek? Tukang gali sumur
35 Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum. Seupah
36 Dicabak aya dilieuk euweuh. Ceuli
37 Dicabak beye, ditakol ngabelentrang. Tai kotok napel dina tihang listrik
38 Dicukur buluan, teu dicukur dugul. Kadongdong
39 Dipeuncit hirup, teu dipeuncit paeh. Rebab
40 Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh. Kuda
41 Ditakol nyendol teu ditakol nyendol. Goong
42 Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon? Korong
43 Diudag lumpat didagoan cicing. Kalangkang
44 Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun. Kacamata
45 Gajah keur ulang taun. Sakumna sasatoan geus daratang, iwal tititinggi, naon sababna? Sabab make sapatu heula, lila loba teuing sukuna
46 Gajah naon anu sukuna dua? Gajah nu keur keprok
47 Gajah tumpak beca, gede naonna? Gede bohongna
48 Gunung bitu, bandera kekelebetan. Nu keur ngakeul sangu
49 Gunung di tugar, bendera berkibar? Nu keur ngakeul
50 Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok? Hayam paeh
51 Hayam naon anu sok diteangan ku jelema? Hayam leungit
52 Hayam naon anu sukuna 1002? Hayam nu keur gelut jeung titinggi
53 Hayam naon anu sukuna hiji? Hayam nu keur jengke
54 Hayam naon anu sukuna sarebu? Hayam keur pawey
55 Hayamna bodas, naonna anu hideung? Kalangkangna
56 Hiber lain ku jangjang, balik lain ku suku. Langlayangan
57 Hideung, leutik, bahaya. Sireum napel dina bom
58 Hiji diala ari loba teu diala. Huis
59 Hurup naon anu ngeunah? Nya T
60 Indungna cicing anakna ancul-anculan. Lisung jeung halu
61 Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat? Aki-aki make iteuk jeung kacamata
62 Jam naon anu bisa nembang? Jamrud
63 Ka handap muka ka luhur nutup. Seleting
64 Kaca naon anu sok disada? Kacapi
65 Kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina? Kasur ini rusak
66 Kalong naon anu pinter maen bal? Kalonggak beckham ya…Del Piero
67 Kapal naon anu teu bisa ngapung? Kapal nu mesinna ruksak
68 Kasur naon anu matak nyeri? Kasura
69 Kasur naon anu nyeuri? Kasura
70 Kuda naon anu teu bisa lumpat? Kuda nu dicangcang
71 Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing? Eleketek heula, nu seuri eta huluna
72 Lamun Arjuna neangan cinta, ari Bima neangan naon? Neangan kukuna nu sok dibabawa ku tukang jamu
73 Lamun ker mentas dina sasak, terus di tengah-tengah mangih bangke anu ges bau, muntangna kana naon? Muntangna kana irung, da bau bangke.
74 Lamun shalat menang naon? Menang wudhu
75 Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna? Sabab sieun S-na leeh kapanasan
76 Lauk naon anu bisa hiber? Lauk Indosiar
77 Leutik bodas pikasieuneun. Sireum nu napel dina huntu maung
78 Leutik, bodas, panjang, teuas, lumpatna ngabelesat. Remeh napel dina kareta api nu keur maju
79 Lima kali sabaraha anu eusina 17? Lima kali solat
80 Luhureun i mah aya naon? aya titik
81 Maju eleh, mundur meunang. Nu keur lomba tarik tambang
82 Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara. Toge
83 Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani. Bebegig
84 Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku? Manuk anu katincak
85 Minyak naon anu rame? Minyaksikan pertandingan sepakbola
86 Monyet turun naon heula? Naek heula
87 Naha superman bajuna make hurup “S”? Sabab mun XL mah bakal logor teuing
88 Nangkub dieusi nangkarak kosong. Kopeah
89 Naon bedana daun sampeu rejeung onta? Ari daun sampeumah di urab, ari onta mah di arab
90 Naon bedana nyolok jeung noel? Ari nyolok mah kieu ( bari nyolok irung ), ari noel mah kieu ( bari noel ku urut nyolok liang irung)
91 Naon bedana onta jeung kangkung? Onta mah di Arab, kangkung mah diurab
92 Naon bedana sawah, bensin, kamarang? Ari sawahmah sakotak, ari bensin mah 2 tax, ari kamarang mah ngeong-ngeong jetak (bari neke).
93 Naon sababna anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang? Sabab teu make kaca spion
94 Naon sababna ban mobil tina karet? Mun tina coklat pasti digembrong
95 Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan? Sabab banna buleud
96 Nini-nini bongkok kumaha sarena? Peureum
97 Nu diakod maju, ari anu ngakodna cicing Pancuran
98 Oray hejo panonna loba. Peuteuy
99 Oray naon anu teu bisaeun ngaleor? Oray nu ngalegleg linggis
100 Palu naon anu bisa pidato? Pa Lurah
101 Pang nyeubutkeun lima macam ngaran buah-buahan tapi kudu sakali kecap? Rujak
102 Perdana mentri Jepang anu lahirna di Jayapura? Kurasa takada
103 Piramida di jerona aya harta karun. Bacang
104 Piring naon anu bisa dipake nempo bulan? Piring bolong
105 Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia? Piringatan 17 Agustus
106 Pribumi di luar ari semah di jero. Tukang beca jeung panumpang
107 Rancung lain landak, hejo lain tentara. Kaktus
108 Samak saheulay, lampuna mangrebu-rebu. Langit
109 Sapedah naon anu bisa ngapung? Sapedah anu ditalian kana 1000 balon gas nu keur ngapung
110 Sapi naon anu bau? Sapiteng
111 Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok? Sapiderman
112 Sato naon anu pangharam-haramna? Anak bagong euweuh bapaan
113 Sato naon anu pangleutikna? Cacing. Sabab sireum cacingan, tongo cacingan jadi nu pang leutikna cacing
114 Sato naon anu panonna dina suku, irung na dina suku, lengen na dina suku sagalana dina suku? Sireum katincak
115 Sato naon anu sahuruf? I kan
116 Sato naon anu sagala na sirah? Kutu
117 Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah? Setandar
118 Sirahna dina beuteung, ceulina dina beuteung, beuheungna dina beuteung. Orok nu keur dikakandung ku indungna
119 Sisi-sisna daging na, terus tengah-tengah na aya kacangan naon ngarana? mimitina huruf na teh M tungtung na K Martabak
120 Sukuna hiji, panonna tilu. Lampu setopan
121 Supirna opatan ari panumpangna saurang. Pasaran
122 Tangkal naon anu sok dipikasieun? Tangkal sampeu nu keur dipake nyumput maung
123 Ti peuting asak ti beurang atah. Lampu bohlam
124 Tukang naon anu teu bisa ngitung? Tukang poto, 2 x 3 jadi 5 rebu
125 Tukang naon lamun digeroan sok lumpat ngajauhan? Tukang maok

Tatarucingan merupakan tradisi hiburan yang turun temurun. Eksistensinya sampai sekarang masih tetap bertahan dan suka dimainkan dalam beberapa kesempatan.

Itulah contoh-contoh soal tatarucingan dan jawabannya. Semoga bermanfaat dan selamat bermain!