Tebak-tebakan bahasa Sunda dan jawabannya

125 Soal Tebak-tebakan Sunda dan Jawabannya

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Tebak-tebakan dalam bahasa Sunda disebut tatarucingan. Tebak-tebakan biasanya dilakukan untuk hiburan saat obrolan kehabisan topik. Daripada melamun atawa pabetem-betem, mending tatarucingan.

Tatarucingan asalnya dari kata ucing (kucing). Ucing dijadikan simbol sesuatu yang harus dicari atau ditebak jawaban.

Soal dan jawaban tebak-tebakan bahasa Sunda biasanya berupa pelesetan atau guyonan. Terkadang tidak masuk akal dan tak ada hubungan antara jawaban dengan soal tebak-tebakan. Bahkan jawaban yang secara umum dianggap benar, bisa jadi salah menurut orang yang ngasih pertanyaan.

Memulai permainan tebak-tebakan biasanya salah seorang mengajak yang lainnya. Misalnya, “tatarucingan yu!” (tebak-tebakan yuk!), lalu yang lain menjawab “hayu, sok ti dinya heula” (ayo, silakan dari kamu dulu).

Baca juga: Contoh Kalimat Ajakan Bahasa Sunda

Cara Permainan Tatarucingan

Cara mainnya, orang yang kegiliran pertama diberi kesempatan mengajukan pertanyaan. Penebak biasanya diberi kesempatan sampai 3 kali menjawab. Jika sudah 3 kali kesempatan jawabannya masih salah, penebak dinyatakan taluk (menyerah). Ada juga yang tidak dibatasi, penanya memberi kesempatan sampai penebak menyatakan taluk.

Jika penebak sudah taluk, penanya memberi tahu jawabannya lalu melanjutkan ke soal tatarucingan berikutnya. Penanya akan terus kebagian giliran selama soal tebakannya belum bisa dijawab dengan benar oleh penebak.

Penebak akan mendapat giliran memberi tatarucingan kalau ia sudah berhasil menjawab tatarucingan dengan benar.

Contoh soal tebak-tebakan bahasa Sunda dan jawabannya

Berikut ini tabel contoh soal tatarucingan atau tebak-tebakan dalam bahasa Sunda lengkap dengan jawabannya.

NoSoal tebak-tebakan (tatarucingan)Jawaban
1Akar di luhur, pucuk di handap.Janggot
2Anu bongkok sarena kumaha?Peureum
3Ari nakol bedug aya sabaraha warna?Ti luarna
4Asup tarik kaluar laun.Leho
5Asup tina beuteung, kaluar tina tongong?Tai sugu
6Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan.Sireum make helm
7Aya buluan, aya enogan, dimana lamun arek dipake sok heuras, mimitina K tungtungna L naon ngarana?Keuteupel
8Aya manuk 10 ditembak hiji, tinggal sabaraha?Euweuh hiji-hiji acan da kaburu hiber
9Bahasa arab na kopeah? Wadah hulu
10Bahasa arabna jangot?Balagadona
11Bahasa inggrisna budak cerik?A is you
12Bajuna hejo, leumpangna nguriling bari udud.Obat nyamuk
13Bangku naon anu bisa didahar?Bangkuang
14Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik.Kareta api
15Baso dibalikkeun jadi naon?Bahe
16Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon?Minumpas kejahatan
17Batu naon anu teu aya di cai?Batu garing
18Bisa naek teu bisa turun.Haji
19Bisa turun teu bisa naek.Hujan
20Boga hui 3 di kali 2 jadi sabaraha?Sesana 1 da ges dikali 2
21Boga sisit lain oray, boga makuta lain raja.Ganas
22Buah naon anu dipikaresep ku lalaki?Buahenol
23Buah naon anu sok diwedak?Kesemek
24Buah naon anu tara diala?Buah murag
25Budak dugul loba kutu.Onde-onde
26Bumbu dapur anu sahuruf naon?U yah
27Cing pangmacakeun: Pa Ha 2 3 4 din.Pa Haji Samsudin
28Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar,sakali nyebut!Rujak
29Di asupkeun kalah kaluar?Kancing
30Di luar hujan angina, di WC hujan naon?Hujan-heujeun
31Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet.Cau
32Di paraban kalah beugang?Batu asahan
33Di tengah pasar aya naon?Aya huruf S
34Diajak Dahar Kalah naek?Tukang gali sumur
35Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum.Seupah
36Dicabak aya dilieuk euweuh.Ceuli
37Dicabak beye, ditakol ngabelentrang.Tai kotok napel dina tihang listrik
38Dicukur buluan, teu dicukur dugul.Kadongdong
39Dipeuncit hirup, teu dipeuncit paeh.Rebab
40Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh.Kuda
41Ditakol nyendol teu ditakol nyendol.Goong
42Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?Korong
43Diudag lumpat didagoan cicing.Kalangkang
44Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun.Kacamata
45Gajah keur ulang taun. Sakumna sasatoan geus daratang, iwal tititinggi, naon sababna?Sabab make sapatu heula, lila loba teuing sukuna
46Gajah naon anu sukuna dua?Gajah nu keur keprok
47Gajah tumpak beca, gede naonna?Gede bohongna
48Gunung bitu, bandera kekelebetan.Nu keur ngakeul sangu
49Gunung di tugar, bendera berkibar?Nu keur ngakeul
50Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok?Hayam paeh
51Hayam naon anu sok diteangan ku jelema?Hayam leungit
52Hayam naon anu sukuna 1002?Hayam nu keur gelut jeung titinggi
53Hayam naon anu sukuna hiji?Hayam nu keur jengke
54Hayam naon anu sukuna sarebu?Hayam keur pawey
55Hayamna bodas, naonna anu hideung?Kalangkangna
56Hiber lain ku jangjang, balik lain ku suku.Langlayangan
57Hideung, leutik, bahaya.Sireum napel dina bom
58Hiji diala ari loba teu diala.Huis
59Hurup naon anu ngeunah?Nya T
60Indungna cicing anakna ancul-anculan.Lisung jeung halu
61Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat?Aki-aki make iteuk jeung kacamata
62Jam naon anu bisa nembang?Jamrud
63Ka handap muka ka luhur nutup.Seleting
64Kaca naon anu sok disada?Kacapi
65Kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina?Kasur ini rusak
66Kalong naon anu pinter maen bal?Kalonggak beckham ya…Del Piero
67Kapal naon anu teu bisa ngapung?Kapal nu mesinna ruksak
68Kasur naon anu matak nyeri?Kasura
69Kasur naon anu nyeuri?Kasura
70Kuda naon anu teu bisa lumpat?Kuda nu dicangcang
71Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing?Eleketek heula, nu seuri eta huluna
72Lamun Arjuna neangan cinta, ari Bima neangan naon?Neangan kukuna nu sok dibabawa ku tukang jamu
73Lamun ker mentas dina sasak, terus di tengah-tengah mangih bangke anu ges bau, muntangna kana naon?Muntangna kana irung, da bau bangke.
74Lamun shalat menang naon?Menang wudhu
75Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna?Sabab sieun S-na leeh kapanasan
76Lauk naon anu bisa hiber?Lauk Indosiar
77Leutik bodas pikasieuneun.Sireum nu napel dina huntu maung
78Leutik, bodas, panjang, teuas, lumpatna ngabelesat.Remeh napel dina kareta api nu keur maju
79Lima kali sabaraha anu eusina 17?Lima kali solat
80Luhureun i mah aya naon?aya titik
81Maju eleh, mundur meunang.Nu keur lomba tarik tambang
82Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.Toge
83Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani.Bebegig
84Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku?Manuk anu katincak
85Minyak naon anu rame?Minyaksikan pertandingan sepakbola
86Monyet turun naon heula?Naek heula
87Naha superman bajuna make hurup “S”?Sabab mun XL mah bakal logor teuing
88Nangkub dieusi nangkarak kosong.Kopeah
89Naon bedana daun sampeu rejeung onta?Ari daun sampeumah di urab, ari onta mah di arab
90Naon bedana nyolok jeung noel?Ari nyolok mah kieu ( bari nyolok irung ), ari noel mah kieu ( bari noel ku urut nyolok liang irung)
91Naon bedana onta jeung kangkung?Onta mah di Arab, kangkung mah diurab
92Naon bedana sawah, bensin, kamarang?Ari sawahmah sakotak, ari bensin mah 2 tax, ari kamarang mah ngeong-ngeong jetak (bari neke).
93Naon sababna anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang?Sabab teu make kaca spion
94Naon sababna ban mobil tina karet?Mun tina coklat pasti digembrong
95Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?Sabab banna buleud
96Nini-nini bongkok kumaha sarena?Peureum
97Nu diakod maju, ari anu ngakodna cicingPancuran
98Oray hejo panonna loba.Peuteuy
99Oray naon anu teu bisaeun ngaleor?Oray nu ngalegleg linggis
100Palu naon anu bisa pidato?Pa Lurah
101Pang nyeubutkeun lima macam ngaran buah-buahan tapi kudu sakali kecap?Rujak
102Perdana mentri Jepang anu lahirna di Jayapura?Kurasa takada
103Piramida di jerona aya harta karun.Bacang
104Piring naon anu bisa dipake nempo bulan?Piring bolong
105Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia?Piringatan 17 Agustus
106Pribumi di luar ari semah di jero.Tukang beca jeung panumpang
107Rancung lain landak, hejo lain tentara.Kaktus
108Samak saheulay, lampuna mangrebu-rebu.Langit
109Sapedah naon anu bisa ngapung?Sapedah anu ditalian kana 1000 balon gas nu keur ngapung
110Sapi naon anu bau?Sapiteng
111Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok?Sapiderman
112Sato naon anu pangharam-haramna?Anak bagong euweuh bapaan
113Sato naon anu pangleutikna?Cacing. Sabab sireum cacingan, tongo cacingan jadi nu pang leutikna cacing
114Sato naon anu panonna dina suku, irung na dina suku, lengen na dina suku sagalana dina suku?Sireum katincak
115Sato naon anu sahuruf?I kan
116Sato naon anu sagala na sirah?Kutu
117Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah?Setandar
118Sirahna dina beuteung, ceulina dina beuteung, beuheungna dina beuteung.Orok nu keur dikakandung ku indungna
119Sisi-sisna daging na, terus tengah-tengah na aya kacangan naon ngarana? mimitina huruf na teh M tungtung na KMartabak
120Sukuna hiji, panonna tilu.Lampu setopan
121Supirna opatan ari panumpangna saurang.Pasaran
122Tangkal naon anu sok dipikasieun?Tangkal sampeu nu keur dipake nyumput maung
123Ti peuting asak ti beurang atah.Lampu bohlam
124Tukang naon anu teu bisa ngitung?Tukang poto, 2 x 3 jadi 5 rebu
125Tukang naon lamun digeroan sok lumpat ngajauhan?Tukang maok

Tatarucingan merupakan tradisi hiburan yang turun temurun. Eksistensinya sampai sekarang masih tetap bertahan dan suka dimainkan dalam beberapa kesempatan.

Itulah contoh-contoh soal tatarucingan dan jawabannya. Semoga bermanfaat dan selamat bermain!