Arti Heureut Pakeun Pungsat Bahan

Arti Heureut Pakeun Pungsat Bahan Paribasa Sunda

5 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Heureut pakeun pungsat bahan termasuk paribasa atau peribahasa Sunda. Peribahasa merupakan bagian dari pakeman basa, yaitu susunan kata yang sudah tetap dan tidak bisa diubah serta memiliki arti mandiri sebagai kiasan yang berbeda dengan arti kata-kata penyusunnya.

Kata-kata penyusun paribasa lebih panjang dari babasan. Paribasa biasanya berupa kalimat dan mengandung arti idiomatik sebagai nasihat, pepatah, atau filsafat hidup.

Baca juga: Bedanya Pakeman Basa, Paribasa, dan Babasan Sunda

Arti Peribahasa Heureut Pakeun Pungsat Bahan

Arti heureut pakeun pungsat bahan adalah sedikit kekayaannya, sedikit rezekinya, sedikit bendanya, atau sedikit penghasilannya sedangkan kebutuhannya banyak sehingga uang yang ada tidak cukup buat menutupi kebutuhan hidup atau memenuhi keinginannya.

Hartina heureut pakeun pungsat bahan ceuk basa Sunda nyaéta loba pangabutuh sedengkeun kabogana kurang, saeutik rejekina, atawa saeutik beubeunanganna antukna duit nu saeutik guntang-gantung teu mahi kana nanaon.

Baca juga: 555 Paribasa Sunda dan Artinya

Persamaannya adalah (1) kokoro nyoso malarat rosa dan (2) lieuk euweuh ragap taya. Artinya miskin, serba tidak punya.

Kebalikannya adalah (1) bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah lubak libuk teu kalebok dan (2) hurung nangtung siang leumpang. Arti kedua peribahasa tersebut adalah kaya raya, hartanya di mana-mana, sugih tidak kekurangan, segala keinginan tercukupi karena banyak hartanya.

Arti Kata-kata Penyusunnya Menurut Kamus Sunda

  • Heureut (adjektiva) = sempit; tidak lebar; tidak luas.
  • Pakeun (nomina) = bahan
  • Pungsat (adjektiva) = terlalu pendek (kain yang sedang dipakai)
  • Bahan (nomina) = bahan

Menurut arti kamus, kecap kantétan heureut pakeun sama artinya dengan kecap pungsat bahan. Keempat kata penyusun peribahasa ini merupakan morfem dasar bebas atau bakal kecap yang bersifat bebas. Kata dalam basa Sunda yang dibangun oleh satu morfem disebut kecap salancar.

Dilihat dari purwakantinya, paribasa heureut pakeun pungsat bahan termasuk paribasa yang murwakanti rantayan jenis purwakanti maduswara. Bunyi suara vokal ujung katanya yaitu eu, eu, a, a.

Baca juga: Arti, Jenis, dan Contoh Purwakanti Bahasa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.